به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، در راستای انجام رسالت ذاتی شهرداری مبنی بر ارائه آموزش های پیشگیرانه و آمادگی شهروندان برای مقابله با حوادث، برگزاری دوره های آموزشی برای ادارات و نهادها، موسسات و اقشار مختلف در دستور کار واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی قرار دارد.

در همین راستا، روز یکشنبه مورخ 95/10/05 مانور آمادگی برای مقابله با زلزله با همکاری واحد آتش نشانی شهرداری و اورژانس شبکه بهداشت و درمان برای نونهالان در یکی از مهدهای کودک سطح شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مانور، نحوه پیشگیری از خطرات زلزله و عکس العمل لازم در موقع بروز آن را فرا گرفتند.