به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، در جهت رفاه حال شهروندان و امکان شناسايي و آدرس دهی منازل مسکونی و معابر شهري، خیابان ها و معابری که تاکنون فاقد نام بوده است نامگذاری و شماره گذاری می شود.

حسن قیصری مسئول روابط عمومی شهرداری طبس در توضیح این خبر افزود: با توجه به گسترش روز افزون مناطق مسکونی و تکمیل معابر و گذربندی ها و لزوم سهولت دسترسی به مناطق، نیاز به نامگذاری خیابان ها بیش از پیش احساس می شود. بر همین اساس نامگذاری معابر با استفاده از از نمادهای دینی، فرهنگی و یا اسامی مفاخر و در برخی موارد از اعداد و یا ترکیبی از اسامی و اعداد انجام می شود.

قیصری افزود: در زمان بروز حوادث و سایر خدمات رسانی ها که نیروهای امدادی، آژانس ها، پست و ... باید در حداقل زمان خود را به محل برسانند، شماره گذاری و استفاده از اعداد زوج و فرد در نامگذاری معابر نقشی تعیین کننده دارد.