به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مهندس طوسی صبح امروز به اتفاق اسماعیل زاده بخشدار مركزي طبس از بازارچه پنجشنبه روستا بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای گسترش و توسعه این بازارچه صورت گرفت.

بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد با همکاری شهرداری و بخشداری مرکزی تعداد غرفه هاي بازارچه بيشتر شود و مکانی بعنوان بازار روز نیز در نظر گرفته شود.