به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به پاس قدردانی از زحمات مرحوم احمد نوروزی در حفظ و نگهداری از فضای سبز و تأسیسات بوستان محله ای بهشت، روز گذشته تابلوی یادبودی به نام وی در این بوستان نصب گردید.

مرحوم احمد نوروزی بصورت داوطلبانه نگهداری از فضای سبز و رسیدگی به بوستان بهشت واقع در خیابان ارشاد را عهده دار شده بود و طی مدت بیش از 5 سال به این امر نیکوکارانه اشتغال داشت.

تابلو یادبود مرحوم نوروزی روز یکشنبه مورخ 95/09/14 در داخل بوستان و در مجاورت بقعه گور شیخ نصب گردید.