شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 13407/98 مورخ 98/07/10 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به فروش  تعداد 23  قطعه زمین مسکونی و طبق مصوبه شماره 4316/5 مورخ 98/08/04 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش 2 قطعه زمین تجاری  به شرح ذیل و نیز طبق  مصوبه شماره 4317/5 مورخ 98/08/04 و مصوبه شماره 2510/5 مورخ 98/02/10 شورای محترم اسلامی شهر طبس مستند به صورتجلسه شماره 9782/98 مورخ 98/05/14 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری نسبت به اجاره اموال به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. شهرداری طبس در نظر دارد برابر مجوز شماره 5/4158 شورای محترم اسلامی شهر طبس، محصولات خرما و زیتون پارکها، بلوارها و فضای سبز شهر را از طریق حراج به فروش برساند.به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، صبح امروز پروژه های شهرداری طبس شامل، مجتمع تجاری ستاره و فاز سوم بهسازی رواق های هسته مرکزی شهر طبس با حضور محمد حسینی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی افتتاح شد.شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش  تعداد 30  قطعه زمین مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.آگهي مزايده

 

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 3630/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) برای یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس ، را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار آخرین نوبت آگهي (آگهی نوبت دوم) به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمايند.

 

دانلود فرم های مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) 

 

آگهی مزایده شبکه بیسیم

شرایط عمومی شرکت در مزایده بیسیم

قانون منع مداخله

فرم پیشنهاد قیمت مزایده شبکه بیسیمنقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی

بازدید امروز92
بازدید دیروز335
بازدید هفته1094
بازدید ماه3870
کل بازدید74546