شهرداری طبس در نظر دارد برابر مصوبه شماره 2094/4 مورخ 95/12/15  شورای محترم اسلامی شهر طبس یک دستگاه خودرو سواری کار جیلی امگراند ایکس 7 اتوماتیک 2400، رنگ مشکی روغنی، مدل 2014 خود را از طریق مزایده قانونی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند ضمن بازدید از خودرو که در محل پارکینگ ساختمان اداری شهرداری می باشد از تاریخ انتشار آگهی (96/04/25) به مدت 10 روز جهت دریافت اطلاعات لازم و فرم شرایط شرکت در مزایده به سایت شهرداری طبس به آدرس www.tabas.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 32825003 تماس حاصل نمایند.

دانلود برگ شرایط 

دانلود برگ کارشناسیشهرداري طبس  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2391/4 مورخ 96/03/08  شورای محترم اسلامی شهر طبس، یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 240 مترمنربع با کاربری مسکونی واقع در شهرک رضوانشهر پشت پارک جنگلی را از طریق مزایده به فروش برساند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دنلود نمایید.

آگهی مزایده

برگ شرایط مزایده

کارشناسی شهرک رضوانشهر

کروکی رضوانشهر پشت پارک جنگلیشهرداري طبس به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 427 شوراي محترم اسلامی شهر طبس در نظر دارد امورات بازرسی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تهیه اسناد و تسلیم پیشنهادات مناقصه اجراي امورات بازرسی شهرداري طبس تا تاریخ 96/04/24 تمدید شد.

دارک و مستندات و شرایط لازم به شرح ذیل می باشد:

آگهی شرکت در مناقصه

براورد اولیه مناقصه

برگ پيشنهاد قيمت

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

فرم تعهد بيمه نامه

معیارهای ارزیابی توان اجرای کار

قانون منع مداخلهشهرداري طبس به استناد بند 5 صورتجلسه شماره 431 شوراي محترم اسلامی شهر طبس در نظر دارد بهره برداري از جایگاه سی ان جی شهید عباسپور را از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تهیه و تسلیم اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 96/04/24 تمدید شد.

مدارک و مستندات و شرایط لازم به شرح ذیل می باشد:


آگهی شرکت در مزایده جایگاه سی ان جی

ضمانت نامه شرکت در مزایده

فرم پاکت ج

فرم تعهد بيمه نامه

قانون منع مداخله

مشخصات گواهینامه های صلاحیت حرفه ای پیمانکار بهره برداریشهرداري طبس در نظر دارد برابر مصوبه هاي شماره 1934/4 مورخ 95/11/19 و 1243/4 مورخ 95/07/26 شوراي محترم اسلامي برابر ليست ذيل از طريق مزايده قانوني اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز جهت دريافت اطلاعات لازم و فرم شرايط شركت در مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس WWW.Tabas.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 32825003 تماس حاصل فرماييد.

موضوع

آدرس

متراژ

قيمت كارشناسي(ريال)

يك باب واحد تجاري (موقوفه)

ضلع جنوبي خيابان شهيد محمد منتظري

76/24

1،461،080،000

يك باب واحد تجاري (موقوفه)

ضلع جنوبي خيابان شهيد محمد منتظري

13/27

1،544،280،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

23

1،035،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

21

945،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

14

1،330،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

15

1،275،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

26

1،430،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

1،950،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

1،950،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

30

2،250،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

54

2،970،000،000

يك باب واحد تجاري

ضلع شرقي خيابان شهيد نواب صفوي

42/28

1،847،300،000

 

 

                                                                                                                      پيام بخشي طوسي

                                                                                                                         شهردار طبس

 

دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده

 

 

  نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی

بازدید امروز143
بازدید دیروز171
بازدید هفته1923
بازدید ماه3674
کل بازدید64177