مجموعه : مناقصات و مزایدات
بازدید : 771

شهرداري طبس به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 427 شوراي محترم اسلامی شهر طبس در نظر دارد امورات بازرسی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تهیه اسناد و تسلیم پیشنهادات مناقصه اجراي امورات بازرسی شهرداري طبس تا تاریخ 96/04/24 تمدید شد.

دارک و مستندات و شرایط لازم به شرح ذیل می باشد:

آگهی شرکت در مناقصه

براورد اولیه مناقصه

برگ پيشنهاد قيمت

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

فرم تعهد بيمه نامه

معیارهای ارزیابی توان اجرای کار

قانون منع مداخله

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی

بازدید امروز66
بازدید دیروز214
بازدید هفته1107
بازدید ماه2419
کل بازدید143548